Szkolenia

Oferujemy Państwu pełny zakres szkoleń otwartych, jak również szkolenia zamknięte, organizowane na zlecenie Państwa Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostek organizacyjnych a także innych podmiotów podległych samorządowi.

 

Szkolenia zamknięte zaoszczędzą czas Pracowników, będą dostosowane do specyfiki podmiotu oraz jego uwarunkowań lokalnych, ponadto zredukują koszt szkoleń.

 

Jako specjaliści w dziedzinie szkoleń proponujemy Państwu współpracę z najlepszymi trenerami z całej Polski, ekspertami z wieloletnią praktyką zawodową i doświadczeniem we współpracy z administracją publiczną.

Tematyka prowadzonych szkoleń:

•    Podstawy finansów publicznych dla Radnych
•    Zarządzanie długiem JST
•    Efektywne zarządzanie personelem i JST
•    Dyscyplina finansów publicznych
•    Budżet zadaniowy
•    VAT w JST i ich jednostkach
•    Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych
•    Dotacje dla oświaty – aspekty prawne, finansowe i organizacyjne
•    Wykorzystanie funduszy unijnych przez JST
•    Prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarka odpadami komunalnymi
•    Kontrola ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych
•    Kodeksy Etyczne
•    Kodeks postępowania administracyjnego
•    Kontrola zarządcza
•    Kompetencyjna ocena pracy
•    Podniesienie jakości pracy urzędnikaZapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa