Projekty badawcze

Firma PL EUROPA S.A. od wielu lat z sukcesem łączy sektor nauki i jednostek badawczych z przedsiębiorstwami. Wspieranie ma na celu komercjalizację wyników badań i transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, a przy tym zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Daje to możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi, co z kolei zapewnia efektywny transfer wiedzy z sektora nauki do biznesu przy inicjowaniu i realizacji projektów badawczych oraz rozwojowych dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Opracowanie i wdrożenie technologii modelu uwarunkowań genetycznych

wartość całkowita projektu: 1 353 000,00 zł
dotacja: 759 000,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Opracowanie metod doboru technologii dla aplikacji internetowych oraz ich skalowania w modelu IaaS

wartość całkowita projektu: 776 260,00 zł
dotacja 431 650,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

System do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu dla dyslektyków

wartość całkowita projektu:  963 960,00 zł

dotacja:  557 600,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Opracowanie i wdrożenie technologii sytemu do desensytyzacji w rzeczywistości wirtualnej

wartość całkowita projektu: 2 205 500,00 zł
dotacja: 1 270 700,00 zł  

CZYTAJ WIęCEJ

Opracowanie technologii produkcji autonomicznego systemu zasilania kotłów grzewczych

wartość całkowita projektu:  3 103 500,00 zł

dotacja:   1 831 765,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Opracowanie metodologii do diagnostyki parametrów dla diod świecących LED

wartość całkowita projektu:  1 034 417,70 zł
dotacja:  588 693,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Zakup i wdrożenie technologii sprzedaży, systemów lojalnościowych dla branży hotelarskiej

wartość całkowita projektu:  1 393 700,00 zł
dotacja:  594 000,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Zaprojektowanie platformy wykorzystującej rozwiązania T-Commerce

wartość całkowita projektu:  1 501 370,00 zł
dotacja:   888 575,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Reengineering procesów biznesowych pod kątem mobilnego przedsiębiorstwa

wartość całkowita projektu: 969 450,00 zł

dotacja:  535 500,00 zł

CZYTAJ WIęCEJ

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa