System usług doradczych w zakresie BPO w oparciu o metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne

Zasadniczym przedmiotem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie projektu celowego, którego efektem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu świadczenia usług doradczych w zakresie realizacji procesów outsourcingowych (BPO – Business Process Outsourcing) w oparciu o unikalną metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

 

Projekt pozwoli jednocześnie na wyposażenie wnioskodawcy w rozwiązania informatyczne umożliwiające dalsze rozszerzanie zakresu świadczonych usług doradczych, w oparciu o pozyskiwane od zewnętrznych podmiotów lub w ramach samodzielnych prac badawczo-rozwojowych modele analityczne. Prace badawcze realizowane w ramach projektu to głównie przeprowadzenie badań przemysłowych związanych z identyfikacją najważniejszych obszarów biznesowych cechujących się z jednej strony możliwością ustandaryzowania procesu doradczego, a z drugiej największym potencjałem rynkowym, identyfikacją parametrów procesów biznesowych w ramach ww. obszarów, które w najbardziej kompleksowy sposób opisują ich charakterystykę z punktu widzenia potencjalnego outsourcingu, wypracowaniem modeli analitycznych i algorytmów opisujących relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami a treścią raportów doradczych w ramach wszystkich kluczowych z punktu widzenia realizacji procesu doradczego zadań oraz opracowaniem technologii konwersji modeli analitycznych do postaci gotowych raportów doradczych, generowanych w oparciu o parametry wprowadzone przez analityków do systemu informatycznego wnioskodawcy.


W wyniku realizacji projektu, PL Europa będzie świadczyła usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie outsourcingu procesów biznesowych przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Podstawowym założeniem projektu jest wykorzystanie w ramach opracowanej metodologii ustandaryzowanych ram i parametrów, które pozwolą na świadczenie usługi doradztwa w sposób w możliwie wysokim stopniu zautomatyzowany, umożliwiający zastosowanie w jego ramach dedykowanego systemu informatycznego.


W ramach usługi doradczej w toku wysoce zautomatyzowanego procesu realizowane będą następujące zadania:


- analiza procesów biznesowych zachodzących w ramach danej organizacji z punktu widzenia ich potencjalnego wydzielenia do organizacji zewnętrznych (analiza potrzeb w zakresie outsourcingu), w szczególności identyfikacja procesów należących do działalności podstawowej (core biznesu organizacji) oraz procesów pomocniczych,
- określenie rzeczywistych kosztów realizacji poszczególnych procesów w dotychczasowej formie,
- identyfikacja obszarów potencjalnego zwiększenia efektywności ekonomicznej,
- określenie czynników ryzyka w ramach outsourcingu poszczególnych procesów,
-  wybór procesów, które powinny zostać outsourcowane,    
- wsparcie w zakresie realizacji outsourcingu wybranych procesów poprzez wskazanie właściwych miar oceny potencjalnych realizatorów wydzielonych procesów (np. na potrzeby postępowania ofertowego).

 

Aktualne ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu 1/3.3/081

zamieszczono dnia 15.07.2014

 

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu 1/3.3/081

Pobierz: Formularz ofertowy

 

Rozstrzygniecie przetargu 1/3.3/081

zamieszczono dnia 01.08.2014

 

Pobierz: rozstrzygniecie przetargu 1/3.3/081

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2/3.3/081

zamieszczono dnia 10.10.2014

 

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu 2/3.3/081

Pobierz: Formularz ofertowy

 

Rozstrzygniecie przetargu 2/3.3/081

zamieszczono dnia 03.11.2014

 

Pobierz: rozstrzygnięcie przetargu 2/3.3/081

 

Ogłoszenie o zamówieniu 3/3.3/081

zamieszczono dnia 04.12.2014

 

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu 3/3.3/081

Pobierz: Formularz ofertowy

Pobierz: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 3/3.3/081

 

Rozstrzygniecie przetargu 3/3.3/081

zamieszczono dnia 23.12.2014

 

Pobierz: rozstrzygnięcie przetargu 3/3.3/081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa