Stworzenie innowacyjnego narzędzia do szacowania przydatności zawodowej

Efektem prac jest narzędzie polegające na zbadaniu przydatności gier symulacyjnych w procesie rekrutacji oraz opracowaniu  narzędzia cyfrowego opartego o gamelearning.W wyniku realizacji projektu powstało narzędzie, które pozwoliło uruchomić innowacyjną usługę polegająca na wdrażaniu rekrutacyjnej gry symulacyjnej w agencjach HR  oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach o dużych potrzebach w zakresie rekrutacji. W ramach projektu przeprowadziliśmy zaawansowane metodologicznie badania przemysłowe, które pozwoliły określić, czy zastosowanie gier symulacyjnych (gamelearningu) w rekrutacji jest efektywne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Wynikiem badań był raport badawczy, który pozwolił, w ramach prac rozwojowych, stworzyć gotowy scenariusz gry edukacyjnej (badającej kilka wybranych kompetencji zawodowych), na postawie którego przygotowany został silnik systemu informatycznego (gry symulacyjnej), „obudowany” zestawem funkcjonalności przydatnych z punktu widzenia użytkownika rekrutującego. System informatyczny gry jest skalowalny – tj. istnieje możliwość implementacji dalszych scenariuszy, uwzględniających możliwość weryfikacji kolejnych kompetencji zawodowych, a także możliwość wdrażania specyficznych potrzeb danego klienta (m.in. interface narzędzia, modyfikacje scenariuszy, części funkcjonalności itp.)

 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy