Internacjonalizacja firmy PL Europa S.A.

Projekt pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL Europa S.A. zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą Forigami Risk&Valuation świadczoną za pomocą rozwiązań cloud computing”

  

PL Europa SA

zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

  „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL Europa S.A. zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą Forigami Risk&Valuation świadczoną za pomocą rozwiązań cloud computing”

 

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

 Wniosek o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01- 10-0088/16

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa PL Europa S.A., należącym do sektora MŚP, w ramach typu projektu „opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji”. PL Europa S.A. posiada autorski innowacyjny system informatyczny, dla którego wstępnie wybrano międzynarodową markę „Forigami Risk&Valuation”. Wynikiem realizacji projektu jest dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji PL Europa S.A., zmierzający do wejścia na rynek międzynarodowy.

Projekt realizowany od 01.06.2016 roku do 28.04.2017 roku.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 124 800,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 62 400,00 PLN

                                          logo                                                                           

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa