Projekty badawcze

Firma PL EUROPA S.A. od wielu lat z sukcesem łączy sektor nauki i jednostek badawczych z przedsiębiorstwami. Wspieranie ma na celu komercjalizację wyników badań i transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, a przy tym zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Daje to możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi, co z kolei zapewnia efektywny transfer wiedzy z sektora nauki do biznesu przy inicjowaniu i realizacji projektów badawczych oraz rozwojowych dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Internacjonalizacja firmy PL Europa S.A.

Projekt pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa PL Europa S.A. zmierzającego do wejścia na rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z usługą Forigami Risk&Valuation świadczoną za pomocą rozwiązań cloud computing”

 

CZYTAJ WIęCEJ

System świadczenia usług doradczych w zakresie BPO w oparciu o unikalną metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne

Zasadniczym przedmiotem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie projektu celowego, którego efektem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu świadczenia usług doradczych w zakresie realizacji procesów outsourcingowych (BPO – Business Process Outsourcing) w oparciu o unikalną metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne.

CZYTAJ WIęCEJ

Stworzenie innowacyjnego narzędzia do szacowania przydatności zawodowej

PL Europa Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. "Stworzenie innowacyjnego narzędzia do szacowania przydatności zawodowej"

CZYTAJ WIęCEJ

Opracowanie niezależnego modelu ratingowego dla polskich przedsiębiorstw

Zasadniczym przedmiotem projektu jest stworzenie zaawansowanych modeli ekonometrycznych, które pozwolą na nadawanie niezależnych ratingów polskim przedsiębiorstwom, określając ich wiarygodność na rynku.

CZYTAJ WIęCEJ

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa