Projekty badawcze

Firma PL EUROPA S.A. od wielu lat z sukcesem łączy sektor nauki i jednostek badawczych z przedsiębiorstwami. Wspieranie ma na celu komercjalizację wyników badań i transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, a przy tym zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Daje to możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi, co z kolei zapewnia efektywny transfer wiedzy z sektora nauki do biznesu przy inicjowaniu i realizacji projektów badawczych oraz rozwojowych dla przedsiębiorstw przemysłowych.

System usług doradczych w zakresie BPO w oparciu o metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne

Zasadniczym przedmiotem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie projektu celowego, którego efektem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu świadczenia usług doradczych w zakresie realizacji procesów outsourcingowych (BPO – Business Process Outsourcing) w oparciu o unikalną metodologię wykorzystującą rozwiązania elektroniczne.

 

CZYTAJ WIęCEJ

Stworzenie innowacyjnego narzędzia do szacowania przydatności zawodowej

Efektem prac jest narzędzie polegające na zbadaniu przydatności gier symulacyjnych w procesie rekrutacji oraz opracowaniu  narzędzia cyfrowego opartego o gamelearning.

CZYTAJ WIęCEJ

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy