Zielono mi

Projekt przewidywał organizację cyklu szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego doskonalące kompetencje zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i zdrowotnej.



Projekt  "Zielono mi – twórczy i kompetentny nauczyciel w edukacji elementarnej w zakresie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej" realizowany był na terenie województwa łódzkiego w okresie od września 2009 do lipca 2010. Uczestnikami projektu było 75 nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego.


W ramach realizacji projektu przeprowadzono 285 godz. szkoleniowych, z zakresu 14 modułów tematycznych:
•    Metody aktywizujące w edukacji elementarnej,
•    Gry i zabawy matematyczne w edukacji przyrodniczo – ekologicznej,
•    Muzyka i ruch w edukacji przyrodniczej i zdrowotnej,
•    Techniki plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego i surowców wtórnych,
•    Edukacja czytelnicza i medialna dla najmłodszych,
•    Wykorzystanie edukacyjnych filmów przyrodniczych w pracy z dziećmi,
•    Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w edukacji przyrodniczej i zdrowotnej,
•    Promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych,
•    Leśna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Gałkówku,
•    Wykorzystanie przyrodniczej izby edukacyjnej w Kaletniku,
•    Różnorodność gatunkowa drzew i krzewów na przykładzie Arboretum w Rogowie,
•    Zajęcia przyrodnicze i badawcze w terenie,
•    Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i zdrowotnej,
•    Zielone przedszkola i szkoły – organizacja i planowanie.


Ponadto w ramach realizacji projektu „ZIELONO MI …” realizowano zajęcia z wykorzystaniem multimediów oraz zajęcia wyjazdowe do: Arboretum w Rogowie, izby edukacyjnej w Kaletniku, Lasu Łagiewnickiego, czy Gałkówka. Uczestnicy pozytywnie odnieśli się do zajęć komputerowych, zajęć wykorzystujących filmy przyrodnicze oraz szkoleń wyjazdowych poza Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa