Zarządzanie jakością w nowoczesnej placówce oświatowej

Projekt dotyczył doskonalenia kompetencji zarządczych kadr kierowniczych w placówkach oświatowych głównie z terenów wiejskich.Projekt realizowany był na terenie powiatów: skierniewickiego, łowickiego i rawskiego w okresie od września 2009 do marca 2010. W projekcie uczestniczyło 42 dyrektorów i kadra kierownicza placówek oświatowych.

W ramach projektu zrealizowano 160 godzin szkoleń z zakresu 3 bloków tematycznych :
•    „Dyrektor liderem rozwoju jakościowego placówki oświatowej”,
•    „Rola technologii ICT w zarządzaniu placówką oświatową ”,
•    „Placówka oświatowa aktywnym centrum działań inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego”.

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiejze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa