Spółdzielnia socjalna twoją szansą

Projekt zakładał realizację szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, umiejętności menadżerskich, szkoleń zawodowych dla osób chcących założyć spółdzielnie socjalne; utworzenie pięciu spółdzielni socjalnych i objęcie ich wsparciem pomostowym, a także przeszkolenie pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej, organizację seminariów i spotkań animacyjnych.Realizacja projektu objęła lata 2012-2013, a wartość jego dofinansowania wyniosła 1 867 374,70 PLN. Wsparciem zostało objętych 27 uczestników chcących założyć spółdzielnie socjalne, powstało 5 spółdzielni socjalnych, a 100 pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej zostało przeszkolonych.

Strona projektu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

www.spoldzielnianatak.com.pl

 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa