Radość tworzenia - kreatywny nauczyciel i uczeń

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do nauczycieli różnych przedmiotów, wykazujących chęć kształtowania umiejętności i nabycia wiedzy w zakresie psychopedagogiki twórczości, pracujących w różnych placówkach oświatowych.Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Od maja 2010 roku  PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego, a wartość dofinansowania wyniosła 232 609,10 PLN. Wsparciem zostało objętych 30 nauczycieli z terenu powiatów: łowickiego, rawskiego i skierniewickiego (w tym miasto Skierniewice).
 
Projekt zakładał realizację 8 modułów szkoleniowych. Łącznie zrealizowaliśmy 38 dni szkoleniowych i 97 godzin szkoleniowych dla uczestników podzielonych na dwie grupy.

Cele szczegółowe projektu:
•    podwyższenie umiejętności nauczycieli z obszaru rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów i nauczyciela o min.30%
•    podwyższenie kompetencji kreatywnych nauczycieli w zakresie stymulowania u uczestników procesu edukacyjnego otwartego, samodzielnego i krytycznego myślenia o min.30%
•    rozwijanie umiejętności opracowywania przez nauczycieli materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych
•    rozwijanie zdolności kreatywnych nauczycieli i dzieci.


Publikacja wydana w ramach projektu RADOŚĆ TWORZENIA – kreatywny nauczyciel i uczeń była podsumowaniem pracy trenerów i uczestników projektu.
 
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa