Program rozwoju personelu spółki AVALLON

Szkolenie dedykowane jest dla spółki Avallon i jej pracowników w celu podniesienia poziomu kompetencji i wiedzy w zakresie wdrażania strategii budowania wartości w spółkach portfelowych.Wysokie progi - program rozwoju personelu spółki Avallon.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Od października 2014 PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie dedykowane jest dla spółki Avallon i jej pracowników w celu podniesienia poziomu kompetencji i wiedzy w zakresie wdrażania strategii budowania wartości w spółkach portfelowych.

Realizacja projektu obejmuje okres (październik 2014-2015 kwiecień), a wartość jego dofinansowania wynosi  294 759,16 PLN. Wsparciem zostanie objętych 14 pracowników.


BLOKI SZKOLENIOWE
Program stworzony dla spółki i oparty o kurs Management M oraz Akademie Strategicznego Przywództwa.
Szkolenie odbędzie się w 5 sesjach:
1. tworzenie wygrywających strategii
2. wdrożenie strategii i zarządzanie zmianą
3. strategia konkurencyjna- jak wygrywać w warunkach rywalizacji i utowarowienia
4. zarządzenie przychodami i kosztami
5. rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy.


Szkolenie obejmuje 10 dni szkoleniowych- 60 godzin zajęć.

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa