PGK Termy Uniejów

Szkolenia realizowane w ramach tego przedsięwzięcia skierowane były do pracowników PGK Termy Uniejów i miały na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji personelu firmy Termy jako element wzrostu konkurencyjności firmy na rynku."Kompleksowy program rozwoju personelu PGK Termy Uniejów jako element rozwoju firmy"


Od września 2012 roku PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu objęła prawie 2 lata (wrzesień 2012-2014 lipiec), a wartość jego dofinansowania wyniosła 382 028,65 PLN. Wsparciem zostało objętych 72 pracowników.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Projekt zakładał realizację 25 szkoleń. Łącznie zrealizowaliśmy 77 dni szkoleniowe i 616 godzin szkoleniowych z zakresu:
1.    Psychologia pracy z trudnym klientem
2.    Efektywna komunikacja biznesowa
3.    Radzenie sobie ze stresem
4.    Asertywność
5.    Savoir-vivre
6.    Komunikacja wewnętrzna i integracja zespołu
7.    Zarządzanie czasem
8.    Badanie satysfakcji klientów
9.    Umiejętności sprzedażowe
10.   Kreowanie wizerunku firmy
11.   Skuteczny marketing
12.   Ochrona danych osobowych
13.   Specjalista ds. windykacji
14.   Księgowość projektów unijnych
15    Analiza finansowa przedsiębiorstwa
16.   Specjalista ds. kadr
17.   Efektywne negocjacje w biznesie
18.   Skuteczne zarządzanie zespołem
19.   Motywowanie
20.   Obsługa sprzedaży gastronomicznej i gospodarki magazynowej
21.   Efektywne planowanie sprzedaży w gastronomii
22.   Szkolenie barystyczne
23.   Manager restauracji
24.   Profesjonalny kelner
25.   Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie


Odbyte szkolenia pozwoliły nam:
•    podnieść poziom wiedzy i kompetencji dotyczących zarządzania firmą i personelem,
•    podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych, osobistych psychospołecznych, ułatwiających funkcjonowanie w środowisku zawodowym i społecznym
•    podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta
•    podwyższenie wiedzy i kompetencji z zakresu księgowości i kadr
•    podniesienie poziomu motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego
Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach: www.efs.gov.pl

 

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa