Lider oświaty

W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia dla pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.Projekt realizowany był na terenie powiatów łowickiego, rawskiego i skierniewickiego w okresie od września 2009 do marca 2010. Łącznie zrealizowano 160 godzin szkoleń z zakresu 4 bloków tematycznych:

 

•    Szkoła w systemie samorządowym,
•    Zadania organu prowadzącego w kreowaniu polityki kadrowej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
•    Public relations, czyli jak promować placówkę edukacyjną z uwzględnieniem ICT,
•    Efektywna komunikacja jako podstawa wszelkich działań zawodowych lidera jednostki samorządowej.

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:

www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa