AZP Piotrków

Szkolenie realizowane w ramach tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowej lotników, mechaników mogących wykorzystać swoje umiejętności w organizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów samolotowych.PILOT- zawód z przyszłością !

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Od września 2014 PL Europa S.A. rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest regionalnym projektem zamkniętym skierowanym do wszystkich pracowników Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (AZP). Piotrkowskie lotnisko (które spełnia wymogi stawiane lotnisku użytku publicznego) jest wpisane do Polskiego Rejestru Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz informacji lotniczej AIP i pełni następujące funkcje:


- zabezpiecza ruch samolotów i śmigłowców dyspozycyjnych, ratowniczych, p. pożarowych, sportowych
- służy w ramach Ośrodkach Szkolenia Lotniczego (w tym zawodowego) szkolenia szybowcowego, samolotowego, spadochronowego, paralotniczego i modelarskiego.

Szkolenie realizowane w ramach tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowej lotników, mechaników mogących wykorzystać swoje umiejętności w organizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów samolotowych. Przyczyni się to do dalszego rozwoju AZP i efektywnego funkcjonowania na rynku usług komercyjnych oferowanych odbiorców instytucjonalnym, prywatnym i indywidualnym. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015, a wartość jego dofinansowania wynosi 518 479,17 PLN. Wsparciem zostanie objętych 9 pracowników.


BLOKI SZKOLENIOWE
Licencja pilota samolotowego zawodowego CPL(A)
Zajęcia praktyczne, których celem jest wykształcenie posiadacza licencji pilota samolotowego PPL(A) do poziomu licencji CPL(A)
- nalot 285 godzin
- lot nocny VFR
- kurs praktyczny na samolocie SEP(L)
- kurs teoretyczny ATPL

Szkolenie mechaników lotniczych
Zajęcia teoretyczne do uzyskania licencji mechanika lotniczego B.1.2. Szkolenie składa się z 7 modułów:
-M5 systemy instalacji elektronicznych technik cyfrowych
-M6 materiały i sprzęt
-M7 standardy obsługi technicznej
-M9 czynniki ludzkie
-M11 B aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego
-M16 silnik tłokowy
-M17 śmigło
Każdy moduł trwa 5 dni po 8 godzin i jest zakończony egzaminem

Kurs języka angielskiego
Współpraca z instytucjami międzynarodowymi wymaga płynnego posługiwania się językiem angielskim. Roczne zajęcia dla 4 os zakończone egzaminem.

Szkolenie na samolocie wielosilnikowym klasy MEP(L)
Indywidualne loty wraz z egzaminem 7,5 godzin dla 3 osób

Kurs instruktora samolotowego FI(A)R
Zajęcia teoretyczno-praktyczne do uzyskania wpisu do licencji instruktora samolotowego FI(A)R oraz noc VFR.
Lot kwalifikacyjny 1,5 godziny;  zajęcia teoretyczne 130 godzin. Część praktyczna 30 godzin lotów metodycznych

Licencja pilota samolotowego PPL(A)
Szkolenie uprawnia do bycia pilotem dowódcą samolotów lub motoszybowców turystycznych. Szkolenie teoretyczne 100 godzin oraz część praktyczna w wymierzę 45 godzin.

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa