Projekty

Do grona naszych klientów należą zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje pragnące rozwinąć i usprawnić swoją działalność.

FORIGAMI platforma generująca profesjonalne raporty, analizy, biznesplany

Efektem realizacji projektu jest platforma FORIGAMI - profesjonalne narzędzie do tworzenia analiz finansowych i marketingowych
wycen, biznesplanów oraz generator wniosków kredytowych.

 

www.forigami.pl

CZYTAJ WIęCEJ

PROJECT COMMANDER

PROJECT COMMANDER - to profesjonalny program, platforma do zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków europejskich

www.projectcommander.pl

CZYTAJ WIęCEJ

Doradcze usługi finansowe w ramach elektronicznego biznesu typu B2B

W ramach prac projektowych powstał system automatyzujący procesy biznesowe związane ze świadczeniem usług doradztwa finansowego pomiędzy partnerami biznesowymi.

CZYTAJ WIęCEJ

Tworzenie analiz i raportów finansowych w ramach systemu B2B

Systemu informatyczny B2B usprawniający proces generowania i udostępniania analiz i raportów finansowych dla klientów.

CZYTAJ WIęCEJ

Inwestycja w nowoczesne oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia analityczne

Firma PL Europa S.A.  zrealizowała projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności i oferty firmy PL Europa poprzez inwestycję w nowoczesne oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia analityczne” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-203/11-00 w ramach  działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw,  RPO WŁ na lata 2007-2013.

CZYTAJ WIęCEJ

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa