Kontakt

PL Europa S.A.

ul. Jaracza 47

90-249 Łódź


tel.:    42 203 56 13
fax:     42 203 56 16

pleuropa@pleuropa.pl

 

KRS

NIP

REGON


Kapitał zakładowy

0000418360

725-195-02-28

100381252


600 000 PLN

Zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane uzyskaniem dofinansowania

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy