Kontakt

PL Europa S.A.

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź


tel.:    42 203 56 13
fax:     42 203 56 16

pleuropa@pleuropa.pl

 

KRS

NIP

REGON


Kapitał zakładowy

0000418360

725-195-02-28

100381252


600 000 PLN

 

Miło nam poinformować, że nasza firma PL EUROPA S.A.
zdobyła dla naszych klientów dofinansowanie
na łączną kwotę blisko 40 mln
w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17
dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
RPO WŁ na lata 2014-2020

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa