Szkolenia

PL Europa realizuje szkolenia w ramach projektów dofinansowywanych przez fundusze Unii Europejskiej, a także szkolenia komercyjne. Na życzenie naszego klienta każde szkolenie przygotowujemy indywidualnie, pod kątem jego wymagań i oczekiwań.SZKOLENIE TRADYCYJNE


Obszar naszych kompetencji szkoleniowych obejmuje:

 

- szkolenia w zakresie funduszy unijnych (m.in. pozyskiwanie środków unijnych, zarządzanie projektami, polityka równości szans w       projektach unijnych)  

- finanse i rachunkowość (m.in. zarządzenie finansowe w firmie, analizy finansowe)  

- szkolenia marketingowe (metody analizy rynku, strategia marketingowa, narzędzia marketingowe, relacje z klientem)  

- zarządzanie zespołem (style zarządzania, rola lidera zespołu, delegowanie zadań, coaching, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów)  

- szkolenia z zakresu wystąpień publicznych  

- komunikacja w biznesie  

- szkolenia z zakresu technik radzenia sobie ze stresem  

- szkolenia sprzedażowe (techniki sprzedaży, efektywna sprzedaż, negocjacje handlowe...)  

- szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej EQSZKOLENIA E-LEARNINGOWE


Poza szkoleniami tradycyjnymi oferujemy także nowoczesne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu:


- zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych,
- finansów i rachunkowości m.in. analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego, analizy kosztów stałych i zmiennych, analizy wiarygodności przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, przygotowania rachunku przepływów pieniężnych,
- technologii tworzenia aplikacji internetowych,
- marketingu internetowego.


Nasze szkolenia wykorzystują nowoczesne technologie, odwołują się do licznych praktycznych przykładów i obfitują w interaktywne zadania angażujące uczestników. Wyróżnia je także atrakcyjna szata graficzna.Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa