Rekrutacja z użyciem narzędzia cyfrowego

Obserwacja procesów rekrutacji oraz wdrażania pracowników do organizacji na rynku polskim pozwala przypuszczać, że  procesy te są długie i nieefektywne, często prowadzone bez jakiegokolwiek planu; są prowadzone w sposób mało przyjazny dla kandydata/pracownika, a często po prostu nudny; nie przywiązuje się dużej wagi do określenia konkretnych luk kompetencyjnych na etapie rekrutacji jak i adaptacji celem podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zniwelowania ww. luk. Mimo, że firmy zwracają coraz większą uwagę na efektywność działań oraz optymalizację kosztów w obszarze HR, nie wykorzystują pełnych możliwości jakie dają obecnie technologie IT, a trend związany z dbałością o wizerunek firmy na etapie rekrutacji oraz adaptacji zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie na rynku.

 

Zidentyfikowaliśmy potrzebę stworzenia narzędzia, które będzie skuteczną alternatywą do standardowych narzędzi rekrutacyjnych, umożliwiającą optymalizację czasu i kosztów, a także będącą metodą bardziej przyjazną zarówno dla rekrutera jak i dla kandydata. Innowacyjność narzędzia miała polegać na wykorzystaniu możliwości jakie daje dzisiejsza technologia, a dodatkowo wpisać się w trendy rynkowe związane z automatyzacją procesów oraz zastosować grywalizację, która coraz częściej znajduje zastosowanie w biznesie. 

 

 

Aby wesprzeć skuteczność procesów rekrutacji Firma PL EUROPA oferuje innowacyjne narzędzie informatyczne, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą mogły efektywniej korzystać z potencjału swoich pracowników redukując ryzyko błędów w procesie rekrutacji i osiągnąć korzyści tj.:

 

  • —zweryfikuje podstawowe umiejętności pracownika niezbędne w codziennej pracy biurowej w kontekście określenia jego luk kompetencyjnych (znajomość oprogramowania biurowego)
  • —ułatwi realizację procesu rekrutacyjnego dzięki brakowi konieczności angażowania osobistego kandydata  oraz zasobów lokalowych —
  • wygeneruje oszczędności procesów rekrutacyjnych
  • —zwiększy trafność procesu rekrutacyjnego dzięki uzupełnieniu standardowych metod rekrutacyjnych (test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna) — —
  • usystematyzuje proces w przypadku realizacji procesu przez kilku rekruterów (każdy z kandydatów będzie miał do czynienia z tą samą procedurą, tymi samymi zadaniami, w tym samym czasie, wg tego samego raportu) —
  • —wpłynie na korzystne postrzeganie firmy wśród kandydatów (skojarzenia z firmą nowoczesną, innowacyjną, kreującą rynek).

 

 

Zapraszamy do współpracy

PL EuropaZapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa