Dotacje unijne dla firm

Wypełnij Ankietę

PL Europa S.A. w szerokim zakresie zajmuje się tematyką działania funduszy UE w Polsce. Przygotowane przez nas projekty i wnioski unijne uzyskiwały najwyższe oceny ekspertów, znajdowały się na wysokich miejscach list rankingowych dotyczących poszczególnych funduszy/programów – wiele z nich zdobyło 1 miejsca. Sukcesy te były w głównej mierze zasługą doświadczenia i wiedzy naszych konsultantów. Dzięki rozszerzeniu naszej oferty o rozliczanie projektów unijnych stworzyliśmy kompleksowy pakiet usług dla naszych klientów, gwarantujący sprawną realizację projektu.POMOC W POZYSKANIU DOTACJI


W zakresie pozyskania dotacji unijnej oferujemy naszym klientom:

    - bezpłatną analizę możliwości pozyskania funduszy unijnych
    - doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych
    - pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
    - opracowanie biznes planów
    - opracowanie raportów oddziaływania na środowisko
    - przygotowanie wniosku o dofinansowanieBIZNES PLANY


W dobie nowoczesnego zarządzania, rzetelny biznesplan jest jednym z najważniejszych narzędzi sprawnego funkcjonowania firmą.
Dla naszych klientów przygotowujemy szczegółowy biznesplan dostosowany do konkretnego celu:


- pozyskania kredytu bankowego
- pozyskania dotacji unijnej
- dla inwestora np. Venture Capital
- dla potrzeb wewnętrznych firmy np. w celu zbadania opłacalności inwestycji.

Przygotowujemy biznesplany zarówno dla istniejących już przedsiębiorstw np. w ramach planowanej inwestycji, jak również rozwoju dotychczasowej działalności. Tworzymy także strategie rozwoju dla nowo powstających firm, którym pomagamy w doborze oferty kredytowej banków oraz obsługi rachunkowej. Każde z opracowań przygotowywane jest indywidualnie przez zespół specjalistów ściśle współpracujących z klientem na każdym etapie realizacji.AUDYT PROJEKTU UNIJNEGO


Czy jesteś pewien, że zrobiłeś wszystko zgodnie z procedurą?
Czy wiesz, że według najnowszych statystyk 20% kosztów jest uznawanych przez jednostki wdrażające za niekwalifikowane?
Upewnij się, że nie narażasz się na utratę części swojej dotacji.
 
Eksperci PL Europa S.A. polecają - profesjonalny audyt projektu unijnego
 
Audyt projektu zakończony pozytywną oceną, jest ostateczną formą weryfikacji wyników projektu oraz sposobu jego realizacji. Celem audytu jest także dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego.
 
Audyt zewnętrzny projektu wsparty bieżącym doradztwem zapewnia prawidłowe dokumentowanie oraz rozliczanie ponoszonych wydatków, gwarantując zminimalizowanie ryzyka projektodawcy w wyniku potencjalnych błędów lub nieprawidłowości.
 
Nasi eksperci przygotują dla Państwa profesjonalny audyt, który pozwoli sprawnie zrealizować i rozliczyć Państwa projekt, a powstały raport stanowić będzie integralną część Państwa projektu unijnego, przedstawianą Instytucji Finansującej bądź wdrażającej projekt.ROZLICZANIE PROJEKTU


Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach, którego wchodzi:

    - rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
    - sporządzanie wniosków o płatność
    - prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo - księgowej projektu
    - analizę zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
    - kontrolę wykonania umów z wykonawcami
    - prowadzenie rejestru środków trwałych
    - kontrolę kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi
    - audyt wewnętrzny projektu
    - monitoring i sprawozdawczość merytorycznąE-USłUGI


PL Europa jest liderem w branży e-usług. Nasze kompetencje doradcze w tym obszarze oparte są na doświadczeniach samodzielnie realizowanych projektów informatycznych.
 
Dotychczas przygotowaliśmy kilkadziesiąt innowacyjnych projektów z zakresu e-learningu, e-commerce, e-marketingu i e-finansów, przyczyniając się do rozwoju tej gałęzi biznesu. Dzięki współpracy z ekspertami, uczelniami wyższymi i specjalistami z dziedziny e-biznesu stworzyliśmy systemy i aplikacje umożliwiające rozwój przedsiębiorstw, a także znaczną redukcję kosztów. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagamy rozwój kolejnych pomysłów.
 
Doradzamy jak skonstruować pomysł na e-biznes, podsuwamy skuteczne rozwiązania i pomagamy w jego wdrożeniu. W ramach spółki dajemy możliwość rozwinięcia skrzydeł i realizowania nawet najśmielszych pomysłów, wyznając zasadę "ogranicza nas tylko wyobraźnia".Wypełnij Ankietę

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa