Szanowni Państwo,

 

Zapewniamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi mają charakter poufny i posłużą jedynie w celach diagnostycznych dla oceny możliwości uzyskania przez Państwo dofinansowania. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie informacji oraz danych osobowych wysłanych przez formularz. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia informacji. Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że przysługuje mi prawo dostępu do przekazanych danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PL Europa S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź. 

 

1. Status przedsiębiorcy:

2. Forma prawna:

3. Profil działalności:

4. Proszę podać dokładną branżę/specjalność:

5. Obszar działania:

6. Ilość pracowników (* średnioroczne zatrudnienie z ostatnich trzech lat rozliczeniowych):

7. Data rozpoczęcia działalności (rok):

8. Jaki zakres projektów Państwa interesuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

9. Proszę scharakteryzować zakres planowanych inwestycji:

10. Proszę podać szacowaną wartość planowanych inwestycji:

9. Dane kontaktowe:

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzyskania dotacji dla Państwa