Wstępna ankieta dla przyszłych beneficjentów
funduszy unijnych na latach 2014-2020

Szanowni Państwo,

Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli zdiagnozować możliwości pozyskania dla Państwa firmy dofinansowania z funduszy unijnych w roku 2015. Zapewniamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi mają charakter poufny i posłużą jedynie w celach diagnostycznych. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

1. Status przedsiębiorcy:

2. Forma prawna:

3. Profil działalności:

4. Proszę podać dokładną branżę/specjalność:

5. Obszar działania:

6. Ilość pracowników (* średnioroczne zatrudnienie z ostatnich trzech lat rozliczeniowych):

7. Data rozpoczęcia działalności (rok):

8. Jaki zakres projektów Państwa interesuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

9. Proszę scharakteryzować zakres planowanych inwestycji:

10. Proszę podać szacowaną wartość planowanych inwestycji:

9. Dane kontaktowe:

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy