Informacja o konkursach


2017-07-10

Konkurs IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Wnioski o dotację można składać w terminie 09.X - 20.X. 2017r.
czytaj więcej
2017-07-10

Konkurs VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nabór wniosków dla Działania VI.1.2 już we wrześniu br.
czytaj więcej
2017-07-10

Konkurs V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla V.3.2 od 02 czerwca - 11 września 2017r.
czytaj więcej
1 2

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy