Informacja o konkursach


2017-01-30

Nabór wniosków na konkurs 6.3.2 wciąż otwarty

Przedłużenie konkursu 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ do 17 lutego 2017r.
czytaj więcej
2016-11-09

Konkurs dla przedsiębiorców - Bony na innowacje dla MŚP

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP do 30…
czytaj więcej

Zapraszamy przyszłych beneficjentów Ankieta

Wypełnienie ankiety dotyczącej funduszy unijnych na latach 2014-2020 pozwoli nam w szybki sposób zidentyfikować możliwość uzykania dotacji dla Państwa firmy